+31(0)85 130 49 23 (24x7 bereikbaar) info@time2save.nl
Selecteer een pagina

VMP bloemen- en plantenvoorraad direct in het systeem van de exporteur, bloemenveiling en bloemen- en plantenmarktplaatsen.

Dit bericht is ontstaan omdat ik veel vragen kreeg over VMP. De meesten weten wat VMP is, maar weten vaak niet welke mogelijkheden er zijn om de voorraad te koppelen. Met dit artikel wil ik de meest gebruikte VMP scenario’s toelichten en de voor- en nadelen daarvan geven.

Snel naar:

VMP, wat is dat?

VMP staat voor “virtuele marktplaats” en is een standaard XML-bericht dat beschreven staat bij Floricode. Floricode is een bedrijf dat standaardberichten ontwikkelt in de bloemen- en plantenbranche.

De software van bloemen- en plantenmarktplaatsen, bloemenveilingen, bloemenexporteurs en  kwekers ondersteunt tegenwoordig het VMP-standaard bericht . Door de inzet van het standaard VMP-bericht in de software van bovengenoemde disciplines is er een razend snelle nieuwe handelsontwikkeling ontstaan.

Dit houd in dat het nu mogelijk is om realtime voorraad en orders uit te wisselen, zonder dat er een telefoon aan te pas komt. Met deze ontwikkeling is het nu mogelijk om te verkopen, zonder dat er fysiek voorraad aanwezig hoeft te zijn bij een bloemen- en/of plantenexporteur. Het voorraadrisico wordt daarmee een stuk kleiner. Daarnaast hoeft er geen grote dure koelcel gehuurd te worden.

Het VMP systeem berust op een vraag- en antwoordsysteem. Er zijn 2 berichten die het meest gebruikt worden. Het gaat om de get-supply en de put-order. Met een get-supply wordt er voorraad opgevraagd en met een put-order wordt er een order aangemaakt. Verderop in dit artikel worden enkele voorbeelden gegeven.

Get-Supply: Systeem A vraagt de voorraad op aan systeem B. In technische termen wordt dit een request get-supply genoemd. Systeem B geeft antwoord of er voorraad aanwezig is. In technische term wordt dit een response get-supply genoemd.

Put-Order: Nu systeem A de voorraad van systeem B heeft ingelezen, kan systeem A de voorraad uitboeken van de net ingelezen VMP voorraad uit systeem B. Er ontstaat een order. In technische term wordt dit een request put-order genoemd. Systeem B geeft antwoord of de order succesvol is aangemaakt. In technische term wordt dit een response put-order genoemd.

Door de VMP automatisering is er een grote tijdwinst te behalen en kan er flink op de kosten bespaard worden. Je ziet dat de rol van de bloemeninkopers en rol van de bloemenveiling aan het veranderen is. Meer hierover in mijn volgend artikel “De nieuwe bloemenexporteur anno 2017”.

Toepassingen VMP en de voor- en nadelen

Onderstaand volgen een aantal scenario’s hoe VMP in de praktijk gebruikt wordt. Het eerste scenario wordt uitgebreid toegelicht. De scenario’s die daarna volgen berusten op hetzelfde principe.

Scenario A: Kweker -> Bloemenexporteur.
De voorraad van de kweker staat realtime in het voorraadsysteem van de bloemenexporteur. Dit scenario komt het meeste voor. Een rozenkweker deelt zijn voorraad met een bloemenexporteur. De bloemenexporteur beschikt nu realtime over de voorraad van de rozenkweker en heeft nu de mogelijkheid om direct uit de voorraad van de rozenkweker te kopen. De koopopdracht wordt direct in het systeem van de kweker aangemaakt. In dit geval boekt de inkoper/ verkoper van de exporteur zelf de voorraad af.

Exporteurs hebben vaak ook een webshop die gekoppeld is aan het VMP-voorraadsysteem. Tegenwoordig is de software van de bloemenexporteur zo ver ontwikkeld dat vanuit het VMP voorraadsysteem de voorraad doorgezet kan worden op de webshop van de exporteur. Dit is heel interessant voor de klant van de bloemenexporteur, want die ziet een grote voorraad en kan direct uit de voorraad kopen van de rozenkweker, waarbij de order direct in het systeem van de kweker aangemaakt wordt.  In dit geval boekt de klant van de bloemenexporteur zelf de VMP voorraad af.

De webshops gaan zelfs zo ver dat de VMP-voorraad op tijd offline gehaald wordt als de VMP-voorraad van de betreffende kweker niet meer voor de zelfde dag geleverd kan worden. Het is dan wel van belang dat de kweker de juiste laatste ordertijd en levertijd meestuurt in het response get-supply bericht.

Voordelen

 • De bloemen- en/of plantenexporteur hoeft geen voorraad meer op locatie te hebben.
 • Klanten van de bloemen- en/of plantenexporteur zien een groot assortiment op de webshop.
 • Zonder een telefoon of e-mail de order direct bij de kweker in het systeem aanmaken.
 • Spreiding met koppelingen, om het risico te verkleinen als er een kwekervoorraad wegvalt.
 • Exporteur kan met minder inkopers af.

Nadelen

 • Er ontstaan veel VMP-koppelingen aan de kant van de kweker en bloemenexporteur. Dit vergt veel onderhoud en belast de systemen extra.
 • Per software systeem kunnen er verschillende kosten per koppeling gerekend worden.

Scenario B: Kweker -> Marktplaats -> Bloemenexporteur.
In dit scenario is de schakel Marktplaats toegevoegd. Het delen van de voorraad en plaatsen van een order berust op het zelfde principe dat in scenario A is beschreven alleen lopen de transacties nu via de extra schakel Marktplaats.

Voordelen

 • Realtime de voorraad van de kweker in het voorraadsysteem van de bloemenexporteur inzien.
 • De bloemen- en/of plantenexporteur hoeft geen voorraad meer op locatie te hebben.
 • Realtime kopen uit de voorraad van de kweker, waarbij de order direct in het systeem van kweker aangemaakt wordt.
 • Een VMP koppeling met meerdere kwekers. Een keer onderhoud en een keer kosten voor de koppeling.
 • Marktplaatsen kunnen vaak het aanbod gefilterd doorsturen. Dus krijg je alleen de voorraad binnen je wilt inlezen.
 • Een aanspreekpunt voor de kwekers

Nadelen

 • Als de marktplaatskoppeling wegvalt, dan is er geen voorraad meer beschikbaar van verschillende kwekers.

Scenario C: Bloemenexporteur -> Bloemenexporteur.
Bij dit scenario worden de voorraden van de bloemenexporteurs met elkaar gedeeld. Het delen van de voorraad en plaatsen van een order berust op hetzelfde principe dat in scenario A is beschreven alleen lopen de transacties nu tussen de exporteurs zelf.

Je ziet vaak dat in dit scenario bedrijven elkaar proberen te versterken. Bijvoorbeeld: een bloemenexporteur deelt zijn voorraad met een plantenexporteur en andersom. Door deze voorraaddeelactie is het mogelijk voor beide bedrijven om bloemen en planten te verkopen.

Wat je bij bloemenexporteur software vaak ziet is dat extra functionaliteit toegevoegd wordt aan de VMP-standaard. Door middel van optionele instellingen kan gebruik gemaakt worden van de extra functionaliteit. Om gebruik te maken van de extra functionaliteit is het een vereiste dat beide partijen de zelfde functionaliteit hebben geïmplementeerd in de software of beide partijen maken gebruik van dezelfde software.

Voordelen

 • Realtime de voorraad van de bloemenexporteur in het voorraadsysteem van de bloemenexporteur inzien.
 • Realtime kopen uit de voorraad van de bloemenexporteur, waarbij de order direct in het systeem van bloemenexporteur aangemaakt wordt.
 • Een VMP-koppeling met meerdere producten. Een keer onderhoud en een keer kosten voor de koppeling.
 • Snelle levering van het product, mits de bloemenexporteurs zich op dezelfde locatie bevinden.

Nadelen

 • Het artikelenbestand van de ontvangende partij kan aardig vervuild raken als de delende partij zicht niet aan de VBN-standaard houdt.
 • Er worden producten ingelezen die je niet wilt inlezen. (In sommige bloemenexporteur software kan dit tegenwoordig goed gefilterd worden.)

Instellen/ testen VMP-koppeling

De meeste kwekers kunnen zelf de VMP koppeling instellen. In sommige gevallen is het nodig om contact te leggen met de softwareleverancier om de koppeling goed in te stellen. Dit zelfde geldt ook voor de bloemenexporteur.

Nadat de koppelingen zijn ingesteld is het gebruikelijk om een test te doen om te kijken of de voorraad goed binnenkomt.

Let daarbij op:

 1. Of de data goed overkomen.
 2. Of de data kloppen. (prijs, aantallen, omschrijvingen)
 3. Of de foto’s meegestuurd worden en juist zijn.

Als de voorraad goed binnenkomt in het voorraadsysteem dan kan de volgende test gedaan worden. Dat is een order plaatsten.

Let daarbij op:

 1. Of de order aangemaakt wordt.
 2. Of de informatie in de order klopt (aantallen, prijs, artikelen).

Als bovengenoemde processen foutloos verlopen, dan kan de VMP-koppeling in gebruik genomen worden. Test ten alle tijden dit rondje nog een keer als er iets verandert in de software door bijvoorbeeld een software update. Het testen is heel belangrijk voor bedrijven die 100% met koppelingen werken en daar volledig van afhankelijk zijn.

Voorbeeld VMP bericht in de bloemen- en plantenbranche

Request get-supply

 

Getsupply request voorbeeld bericht

Response get-supply

 

Getsupply response voorbeeld bericht

 

Request put-order

 

Putorder request voorbeeld bericht

Response put-order

Putorder response voorbeeld bericht

Samenvatting VMP

Met VMP wordt er een digitale snelweg gecreëerd waarbij een kweker zijn aanbod realtime kan delen met bloemen- en plantenexporteurs, bloemenveilingen en bloemen- en plantenmarktplaatsen. De orders die ontstaan worden realtime in het systeem bij de kweker aangemaakt. Door gebruik te maken van deze digitale snelweg worden er een aantal schakels uit de markt gehaald en wordt er flink op de kosten bespaard.

Hulp bij het aansluiten van VMP-voorraad/ ondersteuning maken VMP-bericht

Wilt u kwekervoorraad inlezen? Soerinder Somai help u daarbij of bent u zelf met een VMP-bericht bezig en wilt u daar meer over weten, neem dan gerust contact op.

Pin It on Pinterest